ОБЩИ ПРАВИЛА за предоставяне на легла в почивните бази на “ТУРМЕДИКО”-ЕАД
1. Освобождаването на хотелските стаи се извършва в срок не по-късно от 12,00 часа на последния ден от резервацията, а настаняването – след 14,00 часа на първия ден на резервацията. Изключения се допускат само при изрична уговорка с управителя на хотела и ако това няма да затрудни нормалната работа на обекта.
2. При ползването на стая с две легла от едно лице цената на нощувката се увеличава с 50%.
3. При ползването на стая от един родител с дете до 10 годишна възраст се заплаща стойността на едно легло и 50% от стойността на другото основно легло.
4. При ползването на допълнително легло в предоставените стаи се заплаща допълнителна цена в размер на 50% от стойността на основно легло за всеки ден през срока на ползването на допълнителното легло.
5. Деца до 2 годишна възраст нощуват безплатно.
6. При ползване на почивните бази на “ТУРМЕДИКО”-ЕАД за отдих и почивка не се допускат домашни животни.
7. Един апартамент може да се ползва или от едно семейство – двама родители с не повече от две деца, или от не повече от три възрастни лица.
8. Заплащането за целия период на ползване на хотелската услуга се извършва в момента на настаняването. При извънредни и независещи от лицето обстоятелства, като болест, неотложно събитие и пр., е възможно връщане на 50% от заплатената сума за дните, през които хотелската услуга няма да бъде ползвана.
9. В почивните бази на “ТУРМЕДИКО”-ЕАД се забранява вдигането на шум през периода от 23,00 часа до 07,00 часа.
10. Готвенето в стаите в почивните бази на “ТУРМЕДИКО”-ЕАД е строго забранено.
11. Индивидуални резервации за хотел “РОПОТАМО” – Приморско, се приемат в управлението на “ТУРМЕДИКО”-ЕАД
– гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 11, ет.ІV
Телефони за допълнителна информация: “ТУРМЕДИКО”-ЕАД
– тел. 02/9878510, 0884 215 133 от 09,00 часа до 16,30 часа,
Хотел “РОПОТАМО” – 0884954195, от 08,00 часа до 21,00 часа.
12. Ползването на барбекюто на дървени въглища в хотел “РОПОТАМО” –Приморско, се разрешава само за почиващи в хотела и след предварителна уговорка с управителя на хотела. Ползващите барбекюто са длъжни да го почистят и да го оставят в състоянието, в което са го заварили.
13. Паркингът на хотел „РОПОТАМО” – Приморско, се ползва само и единствено от почиващи в хотела. Забранено е ползването на паркинга от външни лица.
ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Б. Станчев/

ОБЩИ ПРАВИЛА